Prace na PDL

W dniu dzisiejszym będą prowadzone prace Telbank i AC w zakresie usunięcia pojawiających się w tym tygodniu usterek, wpływających na jakość dostępu do sieci. Mogą występować problemy!