Awaria Polpak

Od ok godziny 11:20 występują problemy w dostępie do Internetu wynikające z awarii routingu Polpak.