Modernizacja PDL

W dniu dzisiejszym od godziny 16:30 na terenie węzła PDL1 trwają prace w zakresie:
– Uruchomienia kolejnego łącza do sieci Internet,
– Uruchomienia dodatkowego łącza do węzła ART.
W trakcie prac, które mogą potrwać do godzin wieczornych mogą następować niedogodności w dostępie do sieci.
2