Błędny opis na fakturach.

Na bieżących fakturach pojawił się błędny opis informujący, że faktura jest za miesiąc lipiec.
W rzeczywistości faktura jest za miesiąc sierpień.
Serdecznie Państwa przepraszamy !!!