Awaria PDL c.d.

Otrzymaliśmy potwierdzenie informacji o kradzieży ok 200 m kabla teletechnicznego, wykorzystywanego jako łącze podkładowe dla Telbank zasilającego PDL.