Awaria zasilania na OST

Brak zasilania w energię elektryczną na Osiedlu Stałym w naszym węźle transmisyjnym spowodował 15 minutową przerwę w dostępie do Internetu.