Awaria dostępu do sieci Internet (ALL).

Od godziny 23:58 dnia 2003-04-27 trwa awaria dostępu do sieci Internet dla abonentów Ost i Pdl. Przyczyna leży po stronie operatora nadrzędnego. Przewidywany czas usunięcia usterki – godziny poranne 2003-04-28.