Modernizacja Jawman #4 (OST)

W dniu jutrzejszym (21 marca), po pomyślnym zakończeniu testów zostanie przeprowadzona pierwsza próba udostępnienia nowego łącza do Telbank dla Abonentów OST.