Modernizacja Jawman #3 (OST)

W dniu jutrzejszym (21 marca), będą prowadzone prace w zakresie uruchomienia nowego łącza relacji Pechnik – Osiedle Stałe. W związku z tym mogą wystąpić przerwy w dostępie do sieci Abonentów z OST.