Modernizacja Jawman #3 (OST) Epilog

Nowe łącze Pechnik – OST, oddanie do eksploatacji wkrótce.