Telenergo operatorem głównym sieci JawMan!

Po okresie intensywnych testów, w dniu dzisiejszym dokonaliśmy wyboru głównego operatora dla sieci Jawman.pl, a tym samym dla abonentów Osiedlowych Sieci Komputerowych Jawnet.pl
Naszym i klientów zdaniem najlepiej nasz egzamin zdał Telbank S.A., w związku z czym została podpisana umowa na 4Mbitowe pasmo do sieci Internet, z punktem styku z siecią rozległą BPTNET bezpośrednio w Katowicach.
Naszym zdaniem po przejęciu Telbanku przez Telenergo S.A. grupa ta stała się jednym z bardziej perspektywicznych graczy na rynku, posiadającą największą sieć światłowodowową w Polsce, oraz najlepsze styki z innymi operatorami i zagranicą, co powinno zapewnić nam właściwą jakość usług i możliwości rozwoju dla naszej sieci miejskiej.
Na dzień dzisiejszy ART-COM posiada już 15Mbitów przepustowości do sieci Internet!