Entries by

Automatyczny system bilingowy OST

W związku z uruchomieniem nowego automatycznego systemu bilingowego mogą wystąpić problemy w dostępie do sieci jawnet.pl i Internetu dla abonentów sieci z OST. W wypadku pojawienia się komunikatu ostrzegawczego, prosimy postępować zgodnie z przedstawioną tam instrukcją. Uruchomienie nowego systemu nastąpi o godzinie 23:00

Rozbudowa routera OST.

W związku z planowaną rozbudową routera dostępowego dla sieci Ost w dniu 2003-05-02 w godzinach przedpołudniowych mogą wystąpić klikuminutowe przerwy w dostępie do sieci Jawnet i Internet dla podległych abonentów. Rozbudowa ma na celu podniesienie jakości usług dla w/w sieci.