Automatyczny system bilingowy OST

W związku z uruchomieniem nowego automatycznego systemu bilingowego mogą wystąpić problemy w dostępie do sieci jawnet.pl i Internetu dla abonentów sieci z OST. W wypadku pojawienia się komunikatu ostrzegawczego, prosimy postępować zgodnie z przedstawioną tam instrukcją. Uruchomienie nowego systemu nastąpi o godzinie 23:00