Koniec okresu przejściowego autoryzacji kont w domenie jawnet.pl

W dniu 15.09.2014 r. skończy się przejściowy okres, w którym można było się logować na konta pocztowe w domenie jawnet.pl używając tylko loginu.

Od tego dnia wymagany będzie pełny adres e-mail, jeśli ktoś będzie miał problem z autoryzacją to należy się upewnić co do poprawności loginu.

Jednocześnie zostanie zmieniony na nowy serwer poczty wychodzącej smtp.jawnet.pl