Przebudowa infrastruktury sieci jawnet.pl – ul. Wandy

W ostatnich dniach lipca budynki przy ulicy Wandy 56, 60, 62, 66, 68, 70 podłączone do sieci jawnet.pl zostały przełączone za trakt światłowodowy. Zamiana linka bezprzewodowego ma na celu zwiększenie stabilności działania sieci, a także przygotowanie do wdrożenia nowych usług.

Problemy z dostępem do internetu.

W ciągu ostatnich kilku dni występują problemy z dostępem do internetu oraz stabilnością połączeń wewnątrz sieci.
Powodem jest prowadzona modernizacja urządzeń sieciowych i uruchomienie nowego styku do sieci 3s.pl.
Mamy nadzieję zakończyć prace i osiągnąć pełną stabilność i większą wydajność w ciągu najbliższych kilkunastu dni.
Prace te zaowocują nowymi możliwościami i kilkukrotnym zwiększeniem wydajności naszej sieci.
Serdecznie przepraszamy za problemy i prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość, jesteśmy pewni, że efekt końcowy naszych prac wynagrodzi Państwu przejściowe problemy.