Przebudowa infrastruktury sieci jawnet.pl – ul. Wandy

W ostatnich dniach lipca budynki przy ulicy Wandy 56, 60, 62, 66, 68, 70 podłączone do sieci jawnet.pl zostały przełączone za trakt światłowodowy. Zamiana linka bezprzewodowego ma na celu zwiększenie stabilności działania sieci, a także przygotowanie do wdrożenia nowych usług.