Aktualizacja systemu bazodanowego.

Dnia 23 IX 2006 r. od godziny 0.15 będą przeprowadzane prace aktualizacyjne głównego systemu bazodanowego. W związku z tym nie będą dostępne niektóre funkcje systemu oraz serwisy WWW, nie wpłynie to na działanie Internetu.

Równolegle będą przeprowadzane prace aktualizacyjne przy serwerze baz danych serwisów WWW, który między innymi obsługuje domeny jawnet.pl oraz jaw.pl

Modernizacja węzła Azot

W dniu jutrzejszym w godzinach 8.00-14.00 będą prowadzone prace modernizacyjne węzła teletransmisyjnego Azot. W związku z pracami w podanych godzinach mogą wystąpić problemy z dostępem do sieci jawnet.pl oraz Internetu dla abonentów korzystających z nadajników artcom_19, artcom_31 oraz AZOT-3.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Przerwa w dostępie do Internetu

W nocy z 12 na 13 lipca pomiędzy godziną 2:00, a 3:00 nastąpi kilkuminutowa przerwa w dostępie do sieci jawnet.pl jak również Internetu. Przerwa spowodowana jest koniecznością zmiany trasy łącz światłowodowych w sieci jawnet.pl.
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Przebudowa stacji radiowej Ciężkowice

W poniedziałek (tj. 10.06.2006) w godzinach od 9 do 13 nastąpi przerwa w dostępie do Internetu oraz sieci jawnet.pl dla abonentów zasilanych z nadajników artcom_9, artcom_9a, artcom_9b. Przerwa spowodowana będzie koniecznością wymiany urządzeń dostępowych zwiększających przepustowość nadajnika.
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Modernizacja okablowania strukturalnego – Piłsudskiego 60

W dniu 10.07.2006 r. w budynku przy ul. Piłsudskiego 60 będą prowadzone prace związane z modernizacją sieci komputerowej z dostępem do sieci jawnet.pl i Internetu.
W związku z powyższymi pracami nastąpią przerwy w dostępie do Internetu.
Za utrudnienia przepraszamy.

Modernizacja okablowania strukturalnego – Piłsudskiego 70

W dniu 06.07.2006 r. w budynku przy ul. Piłsudskiego 70 będą prowadzone prace związane z modernizacją sieci komputerowej z dostępem do sieci jawnet.pl i Internetu.
W związku z powyższymi pracami nastąpią przerwy w dostępie do Internetu.
Za utrudnienia przepraszamy.

Rozbudowa łącza Węzeł ARTCOM – Szczakowa

W dniu jutrzejszym (tj. 20.06.2006) w godzinach rannych nastąpi rozbudowa łącza do Szczakowej. Prace potrwają w godzinach rannych, w związku z czym w gadzinach 8:30 – 10:00 nastąpi przerwa w dostępie do Internetu oraz sieci jawnet.pl

Piłsudskiego 31 – Przebudowa sieci

Z powodu przebudowy sieci w budynku przy al. Piłsudskiego 31, w dniu dzisiejszym w godzianch 9:00 – 13:00 nastąpią przerwy w dostepie do sieci jawnet.pl oraz internetu w w/w budynku.

Przerwy w dostępie dla dzielnic Szczakowa, Pieczyska, Ciężkowice

W dniu 5 czerwca w dzielnicach Szczakowa, Pieczyska, Ciężkowice w godzinach 08:00 – 15:00 mogą występować przerwy w dostępie do sieci jawnet i internetu. Zapowiedziane są prace konserwacyjne przez właściciela budynku gdzie zlokalizowany jest nasz węzeł dostępowy obsługujący powyższe dzielnice.
Za utrudnienia przepraszamy.

Aktualizacja systemu informatycznego.

Dnia 09.V.2006 od godziny 0.30 będą przeprowadzane prace związane z aktualizacją części systemu informatycznego obsługującego sieć jawnet.pl, w związku z tym mogą się pojawić problemy z dostępem do niektórych serwisów WWW oraz systemu obsługi zgłoszeń.