Aktualizacja systemu bazodanowego.

Dnia 23 IX 2006 r. od godziny 0.15 będą przeprowadzane prace aktualizacyjne głównego systemu bazodanowego. W związku z tym nie będą dostępne niektóre funkcje systemu oraz serwisy WWW, nie wpłynie to na działanie Internetu.

Równolegle będą przeprowadzane prace aktualizacyjne przy serwerze baz danych serwisów WWW, który między innymi obsługuje domeny jawnet.pl oraz jaw.pl