Aktualizacja systemu informatycznego.

Dnia 09.V.2006 od godziny 0.30 będą przeprowadzane prace związane z aktualizacją części systemu informatycznego obsługującego sieć jawnet.pl, w związku z tym mogą się pojawić problemy z dostępem do niektórych serwisów WWW oraz systemu obsługi zgłoszeń.