Aktualizacja serwera WWW.

Dnia 21 IX 2006 r. w godzinach nocnych będą przeprowadzane prace aktualizacyjne oprogramowania serwera WWW obsługującego domenę jawnet.pl, w związku z tym można się spodziewać przerw w działaniu stron WWW (nie dotyczy www.jawnet.pl).

Prace nie będą miały wpływu na inne funkcje serwera, np. działanie poczty.

Aktualizacja systemu bazodanowego.

Dnia 23 IX 2006 r. od godziny 0.15 będą przeprowadzane prace aktualizacyjne głównego systemu bazodanowego. W związku z tym nie będą dostępne niektóre funkcje systemu oraz serwisy WWW, nie wpłynie to na działanie Internetu.

Równolegle będą przeprowadzane prace aktualizacyjne przy serwerze baz danych serwisów WWW, który między innymi obsługuje domeny jawnet.pl oraz jaw.pl