Aktualizacja serwera WWW.

Dnia 21 IX 2006 r. w godzinach nocnych będą przeprowadzane prace aktualizacyjne oprogramowania serwera WWW obsługującego domenę jawnet.pl, w związku z tym można się spodziewać przerw w działaniu stron WWW (nie dotyczy www.jawnet.pl).

Prace nie będą miały wpływu na inne funkcje serwera, np. działanie poczty.