Rozbudowa łącza Węzeł ARTCOM – Szczakowa

W dniu jutrzejszym (tj. 20.06.2006) w godzinach rannych nastąpi rozbudowa łącza do Szczakowej. Prace potrwają w godzinach rannych, w związku z czym w gadzinach 8:30 – 10:00 nastąpi przerwa w dostępie do Internetu oraz sieci jawnet.pl