Aktualizacja systemu informatycznego.

Dnia 09.V.2006 od godziny 0.30 będą przeprowadzane prace związane z aktualizacją części systemu informatycznego obsługującego sieć jawnet.pl, w związku z tym mogą się pojawić problemy z dostępem do niektórych serwisów WWW oraz systemu obsługi zgłoszeń.

Akcja antywirusowa w sieci jawnet.pl

Akcja antywirusowa w sieci jawnet.pl.

Informujemy iż w związku z kolejną falą zarażeń komputerów abonentów
sieci jawnet.pl wirusami wpływającymi na jej stabilność i wydajność oraz
wykonującymi nielegalne czynności (spam, wykradanie danych) w dniu
jutrzejszym rozpoczynamy szeroko zakrojoną akcję blokowania dostępu
zainfekowanym komputerom.
Prosimy serdecznie o wykorzystanie najbliższych kilkunastu godzin na
instalację lub aktualizację oprogramowania antywirusowego i
antyspywarowego i przeskanowanie swoich systemów, pozwoli to uniknąć
problemów wynikających z utraty dostępu do sieci (do blokad będziemy
brali pod uwagę dane zbierane od jutra rana).
Analizując dane z kilku ostatnich dni można przyjąć, iż blokadzie
ulegnie ponad 500 komputerów, będzie to więc największa akcja
antywirusowa w naszej sieci od momentu jej powstania.
Polecamy dostępne komercyjne oprogramowanie, oraz bezpłatne:
– http://www.freeav.com/antivirus/allinonen.html
– http://www.spybot.com/pl/index.html
– http://www.lavasoft.de/software/adaware/
Oprogramowanie zainstalowane i uruchomione rezydentnie w powyższym
zestawie, oraz stale aktualizowane i systematycznie uruchamiane zapewni
bezpieczeństwo systemowi, uchroni przed utratą danych i kłopotami
prawnymi wynikającymi z nielegalnych działań wykonywanych bez wiedzy
użytkowników komputera.
Prosimy jednocześnie o stałe aktualizowanie systemów Windows,
korzystając z funkcji Windows Update, oraz załączenie zapory systemu
Windows lub innego systemu firewall.