Ulga na Internet

Wydatki na internet odliczamy z VAT-em

Korzystający z ulgi internetowej mogą odliczyć nie tylko kwotę należną za samą usługę, ale także zapłacony VAT. Odliczeniu w ramach ulgi internetowej podlegają wydatki z tytułu użytkowania sieci internet. Podatnik może odliczyć od dochodu rocznie nawet 760 zł. Musi jednak spełnić kilka warunków. Odliczeniu podlegają wydatki na korzystanie z internetu zarówno w mieszkaniu, jak i w domu. Co istotne, nie musi to być miejsce zameldowania podatnika.
Żeby skorzystać z ulgi internetowej podatnik nie musi posiadać tytułu prawnego do lokalu. Wystarczy, że użytkuje internet w mieszkaniu czy domu, który jest jego miejscem zamieszkania. Chodzi tu o miejsce, gdzie podatnik przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Limit i dokumentacja

Ulga internetowa została ograniczona kwotowym limitem. Oznacza to, że bez względu na to, ile wydamy na internet w rozliczeniu można odliczyć maksymalnie 760 zł. Jeżeli wydatki będą mniejsze niż kwota limitu, odliczenie będzie równe poniesionemu wydatkowi. Dodatkowo warto pamiętać, że limit jest indywidualny. To pozwala na skorzystanie z ulgi przez każdego, kto ponosi wydatki premiowane odliczeniem oddzielnie. Jest to bardzo istotna zachęta, zwłaszcza w przypadku małżeństw czy współdomowników.
Niestety, możliwość skorzystania z oddzielnego limitu przez każdego z nich znaczenie ogranicza warunek dotyczący dokumentowania ulgi. Ustawa wymaga, żeby była to imienna faktura VAT. Jeżeli w rodzinie czy małżeństwie z ulgi chce skorzystać więcej niż jedna osoba, konieczne będzie zamówienie osobnych imiennych faktur dla każdego podatnika lub jednej, ale na nazwiska wszystkich chcących skorzystać z odliczenia. W przeciwnym razie z odliczenia skorzysta tylko ten, którego imię i nazwisko wpisane jest na fakturze. Ta zasada dotyczy wszystkich – tak samo małżonków, jak i domowników. Każdy z nich może pomniejszyć dochód, ale tylko o tyle, ile wydał pieniędzy i w granicach limitu. Jeżeli na jednej fakturze znalazły się nazwiska rodziców i dziecka, a kwota za użytkowanie internetu to np. 1570 zł, będą musieli podzielić się ulgą. Co prawda, razem mogliby maksymalnie odliczyć 2280 zł (3 x 760 zł), ale kwota wydatków jest mniejsza.
Podobne problemy z dokumentacją i skorzystaniem z ulgi mogą mieć osoby wynajmujące mieszkanie. Co prawda, jeżeli korzystają z internetu w wynajmowanym mieszkaniu, jest o­no miejscem ich zamieszkania. Ale w praktyce może zdarzyć się tak, że ani wynajmujący, ani najemca nie będą mogli skorzystać z ulgi. Najczęściej faktury za usługi wystawiane są bowiem na właściciela mieszkania, nawet jeśli faktycznie wydatki ponosi najemca. Pierwszy nie odliczy, bo nie ma faktury na swoje nazwisko, a drugi, bo to nie o­n faktycznie ponosił wydatki na internet.

Faktura zbiorcza

Zdarza się, że usługi internetowe dostarczane są przez firmy zapewniające równocześnie dostęp do telewizji kablowej czy telefonu stacjonarnego. Wtedy otrzymujemy fakturę zbiorczą, na której obok opłat za abonament telewizyjny czy telefoniczny ujęte są także opłaty za użytkowanie internetu. Wtedy może okazać się, że podawane są kwoty netto, a osobno zbiorczo kwota VAT. Podatnicy mają wątpliwości, czy można odliczyć tylko kwoty netto za opłatę czy można odliczyć razem z VAT. Należy uznać, że podatnik może odliczyć całą kwotę opłaty za użytkowanie internetu, czyli kwotę brutto. Przepis tego nie zakazuje, a skoro podatnik może odliczyć wydatki na użytkowanie internetu, nie ma przeszkód, żeby odliczyć i opłatę, i podatek.

Wydatki na instalację

Ustawodawca pozwala odliczyć tylko wydatki na użytkowanie internetu, czyli jego używanie. Bardzo mało prawdopodobne jest to, że fiskus pozwoli na odliczenie w ramach ulgi internetowej zakupu modemu czy innego sprzętu do korzystania z internetu. Podobnie będzie z opłatą za instalację sieci w mieszkaniu czy domu. Odliczeniu nie będą podlegać wydatki na remont czy naprawę sprzętu komputerowego, za pomocą którego korzystamy z internetu.

Źródło: Gazeta Prawna Nr 46/2006 z dnia 2006-03-06