Kolejny styk sieci jawnet.pl

W dniu dzisiejszym zakończono uzgodnienia techniczne i podpisano umowę w zakresie realizacji kolejnego styku sieci jawnet.pl do operatora zewnętrznego.
W ciągu najbliższych kilkunastu dni zostanie oddany do testów optyczne połączenie z siecią szkieletową Netia S.A. zapewniające przepływność do 100Mbps.
Docelowa konfiguracja styku planowana do oddania do eksploatacji w połowie 2006 roku będzie obejmowała interfejs Gigabit Ethernet, zapewniające nam skalowalność wymiany ruchu.
Jednocześnie informujemy, iż dobiegają końca negocjacje dotyczące rozbudowy istniejącego styku optycznego jawnet.pl ze szkieletem Exatel S.A., co sumarycznie zwiększy dostępną dla Abonentów jawnet.pl przepływność z sieci Internet o około 50%.