Konserwacja.

Między godziną 11:00 a 12:30 mogą wystąpić przerwy w dostępie do
Internetu dla całej sieci jawnet i klientów korporacyjnych z
przyczyn leżących po stronie nadrzędnego operatora (Exatel)