Przebudowa węzła OST

W dniu dzisiejszym w godzinach 10 -15 nastąpią przerwy w dostępie do sieci jawnet.pl i Internetu w budynkach zasilanych węzłem OST. Prace mają na celu przygotowanie węzła pod magistralę 1 gibit