UWAGA! Alert antywirusowy (W32/Bobax-A,W32/Cycle-A,W32/Sdbot-MV,IRC/Krisworm-C,W32/Lovgate-AB)!!

Informujemy o możliwości wystąpienia problemów wynikających z działania nowych wirusów:
http://www.sophos.com/virusinfo/analyses/w32bobaxa.html
http://www.sophos.com/virusinfo/analyses/w32cyclea.html
http://www.sophos.com/virusinfo/analyses/w32sdbotmv.html
http://www.sophos.com/virusinfo/analyses/irckriswormc.html
http://www.sophos.com/virusinfo/analyses/w32lovgateab.html
Prosimy o aktualizację oprogramowania antywirusowego i kontrolowanie swoich systemów, komputery wykazujące objawy zarażenia będą odłączane do sieci, a abonenci obciążani kosztami ich usunięcia. 1