Modernizacja sieci w zakresie systemów zasilania.

W związku z powtarzającymi się w ciągu ostatnich tygodni przypadkami przepięć, zaników i wyłączeń zasilania energetycznego naszych węzłów, oraz braku poprawy zaistniałej sytuacji informujemy, iż od połowy przyszłego tygodnia rozpoczynamy instalację urządzeń podtrzymujących napięcie w węzłach rozdzielczych naszej sieci.
Prace będą wykonywane w godzinach 9-17, będą powodowały krótkie (do 15minut) przerwy w dostępie do sieci.
Prawdopodobny termin zakończenia inwestycji: 21 czerwiec 2004.
Mamy nadzieję, iż dzięki tym działaniom uda nam się uniknąć podobnych problemów w przyszłości.