Awaria.

Od ok. 15.00, z powodu uszkodzenia jednego z łącz międzywęzłowych występują problemy w dostępie do sieci jawnet.pl. Prace zmierzające do usunięcia usterki trwają.