UWAGA! Alert antywirusowy (JS/NoClose-B).

Informujemy o możliwości wystąpienia problemów wynikających z działania nowego wirusa:
http://www.sophos.com/virusinfo/analyses/jsnocloseb.html
Prosimy o aktualizację oprogramowania antywirusowego i kontrolowanie swoich systemów, komputery wykazujące objawy zarażenia będą odłączane do sieci, a abonenci obciążani kosztami ich usunięcia.

UWAGA! Alert antywirusowy (W32/SdBot-FQ / Backdoor.IRCBot.gen / W32/Sdbot.worm.gen / IRC/SdBot.OA).

Informujemy o możliwości wystąpienia problemów wynikających z działania nowego wirusa:
http://www.sophos.com/virusinfo/analyses/w32sdbotfq.html
Prosimy o aktualizację oprogramowania antywirusowego i kontrolowanie swoich systemów, komputery wykazujące objawy zarażenia będą odłączane do sieci, a abonenci obciążani kosztami ich usunięcia.

UWAGA! Alert antywirusowy (Troj/DDosSmal-B).

Informujemy o możliwości wystąpienia problemów wynikających z działania nowego wirusa:
http://www.sophos.com/virusinfo/analyses/trojddossmalb.html
Prosimy o aktualizację oprogramowania antywirusowego i kontrolowanie swoich systemów, komputery wykazujące objawy zarażenia będą odłączane do sieci, a abonenci obciążani kosztami ich usunięcia.

UWAGA! Alert antywirusowy (Troj/KeyHost-A).

Informujemy o możliwości wystąpienia problemów wynikających z działania nowego wirusa:
http://www.sophos.com/virusinfo/analyses/trojkeyhosta.html
Prosimy o aktualizację oprogramowania antywirusowego i kontrolowanie swoich systemów, komputery wykazujące objawy zarażenia będą odłączane do sieci, a abonenci obciążani kosztami ich usunięcia.