UWAGA! Alert antywirusowy (Bagle.C / D / E / F / G / H). Szczególne zagrożenie!

Informujemy o możliwości wystąpienia problemów wynikających z działania nowego wirusa:
http://www.pandasoftware.com/virus_info/encyclopedia/overview.aspx?IdVirus=45190&sind=0
http://www.sophos.com/virusinfo/analyses/w32bagleh.html
Prosimy o aktualizację oprogramowania antywirusowego i kontrolowanie swoich systemów, komputery wykazujące objawy zarażenia będą odłączane do sieci, a abonenci obciążani kosztami ich usunięcia.