UWAGA! Alert antywirusowy (Troj/DDosSmal-B).

Informujemy o możliwości wystąpienia problemów wynikających z działania nowego wirusa:
http://www.sophos.com/virusinfo/analyses/trojddossmalb.html
Prosimy o aktualizację oprogramowania antywirusowego i kontrolowanie swoich systemów, komputery wykazujące objawy zarażenia będą odłączane do sieci, a abonenci obciążani kosztami ich usunięcia.