Uszkodzenia na PDL usunięte.

W dniu dzisiejszym usunięto wszystkie ujawnione uszkodzenia na PDL.