Prace modernizacyjne PDL.

W związku z modernizacją połączeń międzywęzłowych informujemy o możliwości wystąpienia przerw w dostępie do sieci w godzinach od 17 – 21.
Modernizacja zapewni wzrost przepustowości PDL1-PDL2.