Karta Jaworznickiej Rodziny Wielodzietnej

ART-COM Partnerem „Jaworznickiej Rodziny Wielodzietnej”

W Jaworznie ruszył program pn. „Jaworznicka Rodzina Wielodzietna”. Projekt ma pomóc w promowaniu modelu oraz pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej, wesprzeć sytuację finansową takich rodzin, a także zwiększyć szanse rozwoju dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych oraz zapewnić im szerszy dostęp do dóbr kultury i sportu. Program jest skierowany do wszystkich członków rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych, zamieszkujących na terenie Jaworzna, bez względu na kryterium dochodowe.Głównym elementem projektu jest „Karta Jaworznickiej Rodziny Wielodzietnej”, która uprawnia posiadaczy do szeregu ulg w instytucjach publicznych i prywatnych. O jej wydanie mogą się starać rodzice (bądź rodzic), którzy mają na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia. Program obejmuje także młodych ludzi pomiędzy 18 a 24 rokiem życia, pod warunkiem jednak, że dziecko uczy się lub studiuje.ART-COM Sp. z o.o. jako partner programu oferuje posiadaczom kart następujące rabaty:
5 % zniżki na zakupy w sklepie ART-COM przy ul. Grunwaldzkiej 120
10 % zniżki na usługi dostępu do sieci Internet w sieci jawnet.pl
10 % zniżki na usługi telefoniczne w sieci jawnet.pl
30 % zniżki na usługi hostingowe (komercyjne strony WWW)

Aby skorzystać z ulgi na w/w usługi należy pojawić się z imienną kartą w siedzibie firmy oraz okazać ją wraz z dowodem osobistym pracownikowi firmy. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta sieci jawnet.pl pod całodobowym numerem telefonu 32 745 45 45.