Prace serwisowo/modernizacyjne w bloku przy al. Piłsudskiego 30

W dniu 14 maja w godzinach 08:00 – 16:00 będą prowadzone prace serwisowo/modernizacyjne
w budynku Piłsudskiego 30. Prace będą dotyczyły mieszkań od 1 – 44. Natomiast dzień później tj. 15 maja prace będą prowadzone w pozostałych klatkach i dotyczyć będą mieszkań od 45 do 91.
W tym czasie będą występować przerwy w dostępie do sieci internet.
Za wynikłe niedogodności przepraszamy.