Zmiana regulaminu świadczenia usług w sieci jawnet.pl

W dniu 24 lutego 2014 wydane zostało nowe rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej (Dz. U. z 2014 roku, poz. 284) – dalej Rozporządzenie, w efekcie czego konieczne jest wprowadzenie zmian do obowiązującego Państwa wzorca regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Rozporządzenie w zakresie jego regulacji wprowadza m.in. szersze wykorzystanie formy elektronicznej rozpatrywania reklamacji, co zasadniczo ma wpływać na przyspieszenie otrzymywania odpowiedzi przez abonentów. Zwracamy jednocześnie uwagę, że wprowadzone zmiany nie zmieniają warunków cenowych świadczonych na Państwa rzecz usług (opłaty pozostają na dotychczasowym poziomie).

Mając na względzie obowiązek zmiany warunków umów, który wynika z konieczności dostosowania postanowień wzorca regulaminu świadczenia usług do zmienionych przepisów prawa oraz realizując podstawowe prawo konsumenta do informacji o zakresie wprowadzonych zmian, poniżej przedstawiamy Państwu zakres modyfikacji do obowiązującego Państwa regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych, które zaczną obowiązywać z dniem 1 lipca 2014 roku. Proponowane zmiany i wzorce są także dostępne w sposób publiczny w naszym lokalu w Jaworznie przy ulicy Grunwaldzkiej 120.

Z uwagi na to, że zmiany wynikają wyłącznie i bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, zmiana została na podstawie art. 60a ust. 3a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne zamieszczona na stronie internetowej operatora www.jawnet.pl. W przypadku braku akceptacji proponowanych zmian, mają Państwo prawo do pisemnego wypowiedzenia aktualnie obowiązującej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w terminie do 30 czerwca 2014 roku. Jednocześnie informujemy, że z uwagi na konieczność dostosowania wzorca regulaminu do obowiązującego stanu prawnego, skorzystanie przez Państwa z prawa do wypowiedzenia umowy spowoduje konieczność zwrotu ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6 Prawa telekomunikacyjnego. Brak pisemnego wypowiedzenia umowy w powyższym terminie oznaczać będzie kontynuację świadczenia na Państwa rzecz usług telekomunikacyjnych, jednak wedle zmienionych warunków.

Aktualny regulamin świadczenia usług w sieci jawnet.pl dostępny jest na stronie http://panel.jawnet.pl/documents/ oraz w siedzibie firmy ART-COM przy ul. Grunwaldzkiej 120.

Prace serwisowe/modernizacyjne: Piłsudskiego 28

W dniu 30.05.2014 (piątek) w godzinach 08:00 – 18:00 będą prowadzone
prace serwisowe/modernizacyjne związane z zmianą infrastruktury sieciowej
w budynku Piłsudskiego 28.

W tym czasie będą występować przerwy w dostępie do sieci/internetu.

Za wynikłe z powyższego niedogodności przepraszamy.

Prace serwisowe/modernizacyjne w dzielnicy Osiedle Stałe

W nocy z 15 na 16 maja w godzinach 00:00 – 07:00 będą prowadzone prace serwisowe/modernizacyjne dotyczące następujących budynków:

Armii Krajowej 2
Armii Krajowej 3
Armii Krajowej 6
Daleka 1
Daleka 3
Daleka 5
Klonowa 2
Klonowa 4
Klonowa 6
Klonowa 7
Klonowa 11
Klonowa 13
Klonowa 15
Kościuszkowców 8-14

W tym czasie nastąpi przerwa w dostępie do sieci/internetu.
Za wynikłe z powyższego niedogodności przepraszamy.

Prace serwisowo/modernizacyjne w bloku przy al. Piłsudskiego 30

W dniu 14 maja w godzinach 08:00 – 16:00 będą prowadzone prace serwisowo/modernizacyjne
w budynku Piłsudskiego 30. Prace będą dotyczyły mieszkań od 1 – 44. Natomiast dzień później tj. 15 maja prace będą prowadzone w pozostałych klatkach i dotyczyć będą mieszkań od 45 do 91.
W tym czasie będą występować przerwy w dostępie do sieci internet.
Za wynikłe niedogodności przepraszamy.