Prace serwisowe/modernizacyjne: Inwalidów Wojennych 1-3

W dniach 03.02.2014 i 04.02.2014 w godzinach 08:00 – 16:00 będą prowadzone
prace serwisowe/modernizacyjne związane z zmianą infrastruktury sieciowej.
W dniu 03.02.2014 zasięg prac obejmie mieszkania 1 – 44
W dniu 04.02.2014 zasięg prac obejmie mieszkania 45 – 88
W tym czasie będą występować przerwy w dostępie do sieci/internetu.
Za wynikłe z powyższego niedogodności przepraszamy.