Prace modernizacyjne w dzielnicy Dąbrowa Narodowa (baza szkoła)

W wtorek (tj. 19.10.2010) w godzinach od 09:00 do 12:00 wystąpią przerwy w dostępie do Internetu oraz sieci jawnet.pl dla abonentów zamieszkałych w dzielnicy Dąbrowa Narodowa korzystających z przyłączy radiowych zasilanych z nadajników umiejscowionych na szkole przy ulicy Spółdzielcza 9.
Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.