Prace administracyjne na serwerach usługowych.

W dniu 12.06.2010 r. od północy będą prowadzone prace administracyjne na serwerach usługowych.

W związku z tym wystąpią przerwy w dostępie do http://panel.jawnet.pl, https://www.artcom.pl, http://www.jaw.pl oraz innych stron.

Ponadto wystąpią przerwy w dostępie poczty oraz do baz danych użytkowników sieci jawnet.pl, a także kont komercyjnych.