Aktualizacja bazy danych MySQL.

Serwer baz danych MySQL został zaktualizowany z wersji 4.1 do 5.0.40. Zmiany dotyczą abonentów sieci jawnet.pl oraz niektórych kont komercyjnych.

Aktualizacja PHP na serwerze kont jawnet.pl

Na serwerze kont WWW abonentów sieci jawnet.pl, zostały zaktualizowane wersje interpretera PHP.

PHP5 – nowa wersja 5.2.2

PHP4 – nowa wersja 4.4.7

Prace konserwacyjne przy serwerach baz danych.

Dnia 25.V.2007 r. o godzinie 0.30 rozpoczną się prace konserwacyjne przy serwerach baz danych, w związku z tym, mogą wystąpić chwilowe przerwy w działaniu stron internetowych oraz przydzielaniu numerów IP przez serwer DHCP.