Prace konserwacyjne przy serwerach baz danych.

Dnia 25.V.2007 r. o godzinie 0.30 rozpoczną się prace konserwacyjne przy serwerach baz danych, w związku z tym, mogą wystąpić chwilowe przerwy w działaniu stron internetowych oraz przydzielaniu numerów IP przez serwer DHCP.