Aktualizacja bazy danych MySQL.

Serwer baz danych MySQL został zaktualizowany z wersji 4.1 do 5.0.40. Zmiany dotyczą abonentów sieci jawnet.pl oraz niektórych kont komercyjnych.