Nowy cennik usługi internetowych w sieci jawnet.pl.

W dniu dzisiejszy wchodzi w życie nowy cennik usługi internetowych w sieci jawnet.pl.
Poza istniejącą taryfą STANDARD pojawiają się nowe pakiety, różnicujące przepustowości i opcje usług. Jest to początek zmian zmierzających do wprowadzenia nowej jakości w sieci jawnet.pl, oraz wprowadzania usług multimedialnych, wymagających od naszej sieci znacznie więcej niż dotychczas. W ciągu bieżącego roku, w miarę modernizacji i rozbudowy sieci oraz uruchamiania kolejnych styków z operatorami zewnętrznymi nastąpią modyfikacje zakresu świadczonych w poszczególnych taryfach usług,oraz zwiększaniem przepustowości dostępnej dla Abonentów tak w zakresie dostępu do sieci lokalnej jak i Internetu.