Modernizacja sieci jawnet.pl

W związku z modernizacją sieci jawnet.pl (prace związane z przygotowaniem przełączenia do jawman.pl) nastąpi przerwa w dostępie do i Internetu w budynku przy ulicy Piłsudskiego 33 oraz abonentów Mysłowic.