UWAGA! Alert antywirusowy (W32/Wallon-A,W32/Dabber-A,W32/Sober-G)! Szczególne zagrożenie!!

Informujemy o możliwości wystąpienia problemów wynikających z działania nowych wirusów:
http://www.sophos.com/virusinfo/analyses/w32wallona.html
http://www.sophos.com/virusinfo/analyses/w32dabbera.html
http://www.sophos.com/virusinfo/analyses/w32soberg.html
Prosimy o aktualizację oprogramowania antywirusowego i kontrolowanie swoich systemów, komputery wykazujące objawy zarażenia będą odłączane do sieci, a abonenci obciążani kosztami ich usunięcia. 1