UWAGA! Alert antywirusowy (W32/Netsky-AC,W32/Bagle-AA,W32/Sasser-D)!! Szczególne zagrożenie!!

Informujemy o możliwości wystąpienia problemów wynikających z działania nowych wirusów:
http://www.sophos.com/virusinfo/analyses/w32netskyac.html
http://www.sophos.com/virusinfo/analyses/w32bagleaa.html
http://www.sophos.com/virusinfo/analyses/w32netskyac.html
Prosimy o aktualizację oprogramowania antywirusowego i kontrolowanie swoich systemów, komputery wykazujące objawy zarażenia będą odłączane do sieci, a abonenci obciążani kosztami ich usunięcia. 1