UWAGA! Alert antywirusowy (Troj/Digarix-B).

Informujemy o możliwości wystąpienia problemów wynikających z działania nowego wirusa:
http://www.sophos.com/virusinfo/analyses/trojdigarixb.html
Prosimy o aktualizację oprogramowania antywirusowego i kontrolowanie swoich systemów, komputery wykazujące objawy zarażenia będą odłączane do sieci, a abonenci obciążani kosztami ich usunięcia.