Modernizacja węzła OST2: problemy.

W związku z przedłużeniem się prac modernizacyjnych na stacji radiodostępowej OST2 spowodowanym przez niską temperaturę zewnętrzną problemy w dostępie do sieci mogą występować do dnia jutrzejszego.
Serdecznie przepraszamy.